مجمع شرکت مهرکام پارس

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مهرکام پارس

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مهرکام پارس برای سال مالی منتهی به 1395/12/29 در روز شنبه مورخ 1396/04/24 با حضور اکثریت سهامداران در محل شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در انتها جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com