هفته نامه اقتصادی – ۲۷ خرداد ماه

رکود کامل در فصل مجامع

در پایان معاملات هفته منتهی به 24 خرداد ماه 96، شاخص کل با 293 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 79466 واحد رسید. شاخص بازار اول با 200 واحد کاهش به رقم 54867 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 665 واحد کاهش عدد 177716 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   0.364  درصد  و 0.37 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته چهارم خرداد 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 6842 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 78  درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 2541 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 170 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 69 درصد و 36 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 15میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 165 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 16 و 932  درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 27 خردادماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com