هفته نامه اقتصادی – ۲۰ خرداد ماه

رمقی در بازار نیست

در پایان معاملات هفته منتهی به 17 خرداد ماه 96، شاخص کل با 755 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 79758 واحد رسید. شاخص بازار اول با 492 واحد کاهش به رقم 55068 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1857 واحد کاهش عدد 178381 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   0.855  درصد  و 1.03 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 3 روز کاری هفته سوم خرداد 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 3845 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 47  درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 1507 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 125 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 47 درصد و 43 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 18 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 182 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 36 و 32  درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 20 خردادماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com