۲۰
خرداد

دماسنج درست کار میکند، خبری نیست!

در پایان معاملات هفته منتهی به 10 خرداد ماه 96، شاخص کل با 633 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 80513 واحد رسید. شاخص بازار اول با 451 واحد کاهش به رقم 55559 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1334 واحد کاهش عدد 180238 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   0.806  درصد  و 0.73 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته دوم خرداد 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 7286 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 59  درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 2827 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 222 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 46 درصد و 13 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 13 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 137 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  با 41 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 13 خردادماه