برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

به موجب آگهی روزنامه منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 26704 مورخ 1396/02/07 جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی 1395 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام) در روز شنبه 1396/02/23 رأس ساعت 14 در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر2جاده نائین به اصفهان با حضور 70.59 درصد از سهامداران شرکت برگزار گردید.

در این راستا، بدواً هیات رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید:

  • آقای ناصر حیدریان به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو- رئیس مجمع
  • آقای سید رضا نداف به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران­ خودرو- ناظر مجمع
  • آقای جواد محمدی – ناظر مجمع
  • آقای علی نوروزی – دبیر مجمع

پس از اعلام رسمیت جلسه واستماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً تصمیمات زیر باتفاق آراء حاضر در مجمع اتخاذ گردید :

  • صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 به تصویب رسید.
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید.
  • موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
  • معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به تصویب رسید.
  • مبلغ 11.200 میلیون ریال بعنوان سود بین صاحبان سهام تقسیم گردید.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com