برگزاری مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای شرکت صنعتی نیرو محرکه

جلسۀ مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1395/06/31 شرکت نیرومحرکه (سهامی عام) در روز دوشنبه 1395/10/05 رأس ساعت 15:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، مدیران، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورت­های مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودج ه­ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com