برگزاری مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای شرکت گسترش لیزینگ خودروکار

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1395/06/31 و بودجه تعدیلی سال مالی 95 شرکت لیزینگ خودروکار (سهامی عام) در روز سه ­شنبه 1395/09/13 راس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، مدیران، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونت اقتصادی و سرمایه­ گذاری و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شــرکت گستـرش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com