هفته نامه اقتصادی – ۲۹ آبان ماه

بازار سردرگم اخبار و انتظارات

در پایان معاملات هفته منتهی به 26 آبان ماه 95، شاخص کل با 857 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 79268 واحد رسید. شاخص بازار اول با 665 واحد افزایش به رقم 56037 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1491 واحد افزایش عدد 170017 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  1.2 درصد و 0.88 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 20622 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با  69 درصد افزایش یافته است.  براین اساس تعداد 7 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش 7 هزارو 496 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 467 درصد و 458 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد. این درحالی است که تعداد 15 میلیون واحد از صندوق  های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 159 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 1131 درصد و 1174 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد. طی هفته گذشته سیمان با 8.7 درصد، محصولات کاغذ با 7.94 درصد، محصولات فلزی 6.59 درصد و انبوه سازی با 4.66 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 29 آبان ماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com