هفته نامه اقتصادی – ۱ آبان ماه

سیل گزارشات 6ماهه به بازار

در پایان معاملات هفته منتهی به 28 مهرماه 1395، شاخص کل با 436 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 78091 واحد رسید. شاخص بازار اول با 259 واحد افزایش به رقم54677 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1222 واحد افزایش به رقم1705816 واحد را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بازار اول با 0.5درصد افزایش و شاخص بازار دوم با 0.7 درصد افزایش مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 16772 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 133 درصد افزایش یافت. در ضمن تعداد 5215 میلیون سهم در 437 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب82 درصد و 121 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. طی هفته گذشته صنعت ذغال سنگ 24.24 و محصولات چرمی با 10.41 درصد، کانه فلزی 5.3 با درصد، سیمان با 2.73 ، غذایی به جز قند 2.51 درصد و محصولات چوبی2.39  بیشترین تغییر مثبت در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 1 آبانماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com