برگزاری مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1395/06/31 شرکت صنایع ریخته­گری ایران خودرو با حضور مدیرعامل و اعضای محترم هیأت مدیره آن شرکت ، حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو روز شنبه مورخ 1395/08/22 ساعت 15:00 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای شرکت و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com