برگزاری جلسه شورای هماهنگی حقوقی شرکتهای تابعه

سی و هفتمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی شرکتهای تابعه در روز یکشنبه مورخ 95/8/9  راس ساعت 13:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

دستور جلسه و تصمیمات:

  • اهم وقایع حقوقی چند ماه اخیر توسط خانم امیری ، نماینده محترم شرکت محورسازان ایران خودرو قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.
  • گزارش دعاوی هر یک از شرکتهای تابعه عضو شورا توسط  نمایندگان آنان به اختصار قرائت و بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com