برگزاری مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای شرکت حمایت گستر ایران خودرو

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1395/06/31 شرکت حمایت گستر ایران خودرو (سهامی خاص) در روز شنبه 1395/08/08 راس ساعت 10 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونت اقتصادی و سرمایه­ گذاری و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورت­های مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com