۲۲
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/09، راس ساعت 14:00 با حضور بیش از 77/56 درصد(هفتاد و هفت ممیز پنجاه و شش صدم درصد)سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت فوق در محل سالن اجتماعات ثامن الائمه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و باتوجه به گزارش مالی ارائه شده، مجمع با اکثریت آرا با تقسیم سود نقدی 39ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.

در انتها جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

شایان ذکر است که موسسه حسابرسی شهود امین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 95 انتخاب و همچنین روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.


*