هفته نامه اقتصادی – ۱۶ خردادماه

بازار در ماه آخر بهار

در پایان معاملات هفته منتهی به 12 خرداد ماه 1395، شاخص کل با 769 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 76084 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 753 واحد کاهش به رقم 53222 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 406 واحد کاهش عدد 166482 واحد را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بازار اول  با 40 / 1 درصد کاهش و شاخص بازار دوم با  24 / 0 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته مواجه شدند.

در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 9478 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 2 / 12  درصد افزایش یافته است.

همچنین ارزش معاملات نرمال به  9478 میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 4541 میلیون سهم به ترتیب با 2 / 12  درصد افزایش و 20 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 16 خردادماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com