هفته نامه اقتصادی – ۸ خردادماه

هفته ای برای سبز شدن نفت

در پایان معاملات هفته منتهی به 5 خرداد ماه 1395، شاخص کل با 440 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 76853 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 511 واحد افزایش به رقم 53975 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 236 واحد کاهش عدد 166887 واحد را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بازار اول  با 96 / 01 درصد افزایش و شاخص بازار دوم با  14 / 0 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته مواجه شدند.

در 4 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 8448 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 5 / 25  درصد کاهش یافته است.

همچنین ارزش معاملات نرمال به  8448 میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 3653 میلیون سهم به ترتیب با 5 / 25  درصد کاهش و 27 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 8 خردادماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com