هفته نامه اقتصادی – ۱ خردادماه

کانال 76 هزار شاخص در دومین ماه قرمز بورس

در پایان معاملات هفته منتهی به 29 اردیبهشت ماه 1395، شاخص کل با 431 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 76413 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 602 واحد افزایش به رقم 53465 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 849 واحد کاهش عدد 167124 واحد را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بازار اول  با 14 / 1 درصدافزایش و شاخص بازار دوم با  53 / 0 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته مواجه شدند.

در 5 روز کاری هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 11341 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 9 درصد کاهش یافته است.

همچنین ارزش معاملات نرمال به 11341میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 5014 میلیون سهم به ترتیب با 9 درصد کاهش و 13 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 1 خردادماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com