۲۳
خرداد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایران خودرو(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 در تاریخ 1395/03/23  راس ساعت 10 صبح با حضور کلیه سهامداران، هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مدیران شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت. همچنین به موجب دستور جلسه مجمع تقلیل اعضای هیات مدیره از 5 نفر به 3 نفر( بر اساس اساسنامه شرکت)  مورد تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه قرار گرفت، و بر این اساس اعضای هیات­ مدیره شرکت بشرح ذیـل انتخاب گردیدند:

  • شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران­ خودرو
  • شرکت ایران­ خودرو
  • شرکت سرمایه­ گذاری سمند

در پایان مجمع ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت در سال 1395 تاکید نمود.