هفته نامه اقتصادی – ۱۱ اردیبهشت ماه

سردرگمی بازار

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 اردیبهشت ماه 1395، شاخص کل با 17 / 0 درصد افزایش روبرو شد.

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 اردیبهشت ماه 1395، شاخص کل با 135 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 78404 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 51 واحد رشد به رقم 54890 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 522 واحد افزایش عدد 171282 واحد را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بازار اول با 9 / 0 درصد  رشد مواجه شد.

در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 12634 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 13 درصد کاهش یافته است.

در ضمن تعداد 5740 میلیون سهم در 425 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب( 6 / 10) کاهش و 9 / 1 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 11 اردیبهشت ماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com