فضل اله جمالو

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت محورسازان ایران خودرو

طی حکمی از سوی مهندس جلالی، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو – آقای دکتر فضل اله جمالو  به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت محورسازان ایران خودرو منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده: ” امید است با اتکال به خدای سبحان بعنوان امین این شرکت ضمن رعایت قوانین کشوری بویژه قانون تجارت و مقررات جاری شرکت و با استفاده از اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت، همگام با سایر اعضای هیئت مدیره در انجام صحیح مسئولیتهای محوله و اجرای سیاستهای گروه ایران خودرو و اهداف شرکت مذکور موفق و مؤید باشید.”

همچنین ضمن قدردانی از خدمات آقای مهندس علیرضا ساجی در طول دوران سرپرستی، اختتام ماموریت ایشان از تاریخ 95/2/27 اعلام گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل ایکیدو

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com