۶
دی

جلسه بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 شرکت فنرسازی خاور با حضور مدیرعامل و اعضای محترم هیأت مدیره آن شرکت، معاونت اقتصادی و سرمایه ­گذاری و مدیران شرکت ایکیدو روز شنبه مورخ 1394/10/05 ساعت 14:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

بودجه پیشنهادی سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای شرکت و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.