۱
آذر

شرکت محورسازان ایران خودرو در هفتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی موفق به دریافت گواهینامه تعالی منابع انسانی و کسب رتبه در بین بیست و پنج شرکت برتر کشور در حوزه تعالی منابع انسانی و دریافت جایزه تقدیر از وزیر محترم کار و تعاون و رفاه اجتماعی گردید.


*