برگزاری جلسه عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1394/06/31 شرکت توسعه عمران شهرستان نائین(سهامی عام) در روز سه‌شنبه 94/08/05 راس ساعت 15 با حضور مدیرعامل، عضو محترم موظف هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه‌گذاری خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com