برگزاری جلسه عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ شرکت حمایت گستر ایران خودرو(سهامی خاص)

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1394/06/31 شرکت حمایت‌گستر ایران خودرو (سهامی خاص) در روز سه‌شنبه 1394/07/28 راس ساعت 15 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش  سرمایه گذاری خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com