۲۹
مهر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره‌ای  منتهی به 1394/06/31 شرکت فنرسازی خاور(سهامی عام) در روز چهارشنبه 1394/07/29 راس ساعت 15 با حضور مدیرعامل، عضو موظف هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یادشده، صورت­های مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه همچنین گزارش بودجه تعدیلی آن شرکت برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 مورد بررسی مجمع قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.