۸
مهر

جلسه بررسی عملکرد میان­دوره ای منتهی به 1394/04/31 شرکت تجهیزات خودروهای گازسوز(امیگا) در روز سه شنبه 1394/07/07 راس ساعت 15:00 باحضور مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره شرکت یاد شده، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا صورت‌های مالی و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه پس از قدردانی و تلاش هیأت مدیره و کارکنان شرکت نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.