برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/20راس ساعت 16:00 با حضور بیش از 78/25 درصد(هفتاد و هشت ممیز بیست و پنج صدم درصد)سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت فوق در محل سالن اجتماعات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و باتوجه به گزارش مالی ارائه شده، سود تحقق یافته برای هر سهم در سال 1393، مبلغ 74 ریال بوده که مجمع با اکثریت آرا با تقسیم سود نقدی 74 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.

در انتها جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

شایان ذکر است که موسسه حسابرسی شهود امین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 94 انتخاب و همچنین روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

دانلود فایل “تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1393/12/29

شنبه 20 تیرماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com