برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت لیزینگ ایران خودرو

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایران‌خودرو (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 در تاریخ 1394/03/18 راس ساعت 11:00 با حضور کلیه سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت ایکیدو در محل شرکت ایکیدو برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت در سال 1394 تاکید نمود.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com