۱۴
اردیبهشت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 راس ساعت 14:00 با حضور کلیه سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت مذکور و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری بهمراه مدیران شرکت ایکیدو در محل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری بانک ملی واقع در تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه ششم، پلاک 48 برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتا صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت در سال 1394 تاکید نمود.