۱
اردیبهشت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع تولیدی نیروگستران خراسان (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 در تاریخ 1393/01/31 راس ساعت 10:00 با حضور کلیه سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت ایکیدو در محل شرکت صنایع تولیدی نیروگستران خراسان ؛ واقع در شهر مشهد مقدس، کیلومتر 17 جاده کلات، بعد از سه راهی سیمان برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت در سال 1394 تاکید نمود.