۳
دی

جلسه بررسی بودجه اصلاحی سال 1393 و پیشنهادی سال 1394 شرکت حمایت گستر ایران خودرو (سهامی خاص) در روز چهارشنبه مورخ 1393/10/03 راس ساعت 10:00 با حضور مدیر عامل و مدیر مالی شرکت مذکور و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مدیر امور مجامع و تلفیق و کارشناسان شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو در سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو برگزار گردید.
گزارش بودجه پیشنهادی آن شرکت برای سال‌های یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان آقای موحدنژاد معاون محترم اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت و اقدام لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید نمود.


*