برگزاری جلسه بررسی عملکرد شش ماهه صاحبان سهام شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام) در روز چهارشنبه مورخ 1393/08/07 راس ساعت 09:00 با حضور مدیریت شرکت مذکور و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو در سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو برگزار گردید.

در این راستا پس از استماع گزارش حسابرسی میان‌دوره‌ای؛ صورت‌های مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

و در پایان آقای موحدنژاد معاون محترم اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت ،نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت در سال 1393 و اقدام لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید نمود.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com