برگزاری جلسه شورای مالی شرکتهای تحت پوشش

جلسه شورای مالی شرکت‌های تحت پوشش در تاریخ 93/07/29 راس ساعت 10 صبح با حضور معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مدیر امور مجامع، کارشناسان آن معاونت بهمراه معاونین/مدیران مالی و اقتصادی شرکت‌های تحت پوشش در خصوص تدوین بودجه سال 1394گروه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو تشکیل گردید.

در این جلسه، مفروضات کلی تهیه بودجه همراه با برنامه زمان‌بندی ارائه بودجه حسابرسی شده شرکت‌های تحت پوشش با تکیه بر به‌موقع بودن، قابل اتکا بودن و کیفیت افشای اطلاعات به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسید.

دوشنبه – 29 مهرماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com