برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (سهامی‌عام) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی سالیانه در تاریخ 1393/04/29 راس ساعت 16:00 با حضور بیش از 83/55 درصد (هشتاد و سه ممیز پنجاه و پنج صدم درصد) سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت فوق در محل سالن همایش‌های شرکت محورسازان ایران‌خودرو واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و با توجه به گزارش مالی ارائه شده، سود تحقق یافته برای هر سهم در سال 1392، مبلغ 530 ریال بوده که مجمع با اکثریت آرا با تقسیم سود نقدی 50 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.

در انتهای جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

شایان ذکر است که موسسه حسابرسی شهود امین و موسسه حسابرسی داریاروش به ترتیب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی 93 انتخاب و همچنین روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.

 

دانلود فایل “تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 

یکشنبه 29 تیرماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com