۸
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت محورسازان ایران‌خودرو (سهامی‌عام) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/03/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی سالیانه در تاریخ 1393/04/08 راس ساعت 10:00 با حضور بیش از 77 درصد (هفتاد و هفت درصد) سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت فوق در محل سالن همایش‌های شرکت محورسازان ایران‌خودرو واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در انتهای جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

شایان ذکر است که موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین و موسسه حسابرسی داریا روش به ترتیب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی 93 انتخاب و همچنین روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.

یکشنبه 8 تیرماه