۱۷
خرداد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 در تاریخ 1393/03/17 راس ساعت 08:30 با حضور کلیه سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت ایکیدو در محل شرکت ایکیدو برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت در سال 1393 تاکید نمود.

شنبه 17 خرداد ماه