۱۱
خرداد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجموعه‌های پرسی توسعه صنایع خودرو (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 در تاریخ 1393/03/11 راس ساعت 10:00 با حضور کلیه سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیر امور مجامع شرکت ایکیدو در محل شرکت مجموعه‌های پرسی توسعه صنایع خودرو واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج، روبروی کفش ملی، خیابان آذر 5 برگزار گردید

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در انتهای جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

یکشنبه 11 خرداد ماه