برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت الکتریک خودرو شرق

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/02/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی سالیانه در تاریخ 1393/02/25 راس ساعت 15:00 با حضور بیش از 75/60 درصد (هفتاد_و_پنج و شصت صدم درصد) سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت فوق در محل هتل پردیسان شهر مقدس مشهد برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و با توجه به گزارش مالی ارائه شده، سود تحقق یافته برای هر سهم در سال 1392، مبلغ 61 ریال بوده که مجمع با اکثریت آرا با تقسیم سود نقدی 7 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.

در انتهای جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

شایان ذکر است که موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین‌نگر مانا بازرس علی‌البدل انتخاب و همچنین روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.

 

دوشنبه 29 اردیبهشت ماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com