برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت رینگ‌سازی مشهد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت رینگ‌سازی مشهد (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/02/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی سالیانه در تاریخ 1393/02/25 راس ساعت 10:00 با حضور بیش از 82/56 (هشتاد و دو و پنجاه و شش صدم) درصد سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت فوق در محل هتل پردیسان شهر مقدس مشهد برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و با توجه به گزارش مالی ارائه شده، سود تحقق یافته برای هر سهم در سال 1392، مبلغ 106 ریال بوده که مجمع با اکثریت آرا با تقسیم سود نقدی 8 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.

در انتهای جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

شایان ذکر است که موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین‌نگر مانا بازرس علی‌البدل انتخاب و همچنین روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.

یک شنبه 28 اردیبهشت ماه

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com