برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 در تاریخ 1393/02/22 راس ساعت 14:00 بعدازظهر با حضور 75 درصد سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت ایکیدو در محل شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین واقع در شهرستان نائین برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع فوق‌العاده شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین در تاریخ 1393/02/22 راس ساعت 15:00 با حضور 75 درصد سهامداران ، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت ایکیدو در محل شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین واقع در شهرستان نائین برگزار و موارد ذیل با نظر موافق کلیه سهامداران حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت:

1) افزایش سرمایه از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
2) طرح پذیرش سهام شرکت در فرابورس

در انتهای جلسه مجمع ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت نسبت به تحقق اهداف بودجه‌ای شرکت در سال 1393 تاکید نمود.

 

دوشنبه 22 اردیبهشت ماه

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com