برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری بانک ملی

 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری بانک ملی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 در تاریخ 1393/02/21 راس ساعت 14:00 با حضور کلیه سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و مدیران شرکت ایکیدو در محل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری بانک ملی برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در انتهای جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

 

یک شنبه 21 اردیبهشت ماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com