پرسش های متداول – مالی و اقتصادی

1- منظور از سرمایه گذار چیست؟

2- حوزه های سرمایه گذاری شرکت ایکیدو چیست؟

3-آیا امکان مشارکت و همکاری با سرمایه‌گذار خارجی در این شرکت وجود دارد؟

4- آیا شرکت ایکیدو از طرح‌ها و ایده‌های سرمایه‌گذاری جذاب حمایت(تامین منابع) مالی می‌نماید؟

5-آیا شرکت ایکیدو به عنوان هلدینگ شرکتهای تحت پوشش، در راستای کنترل هزینه این شرکتها، بر انجام مأموریتهای خارج از کشور آنها نظارتی دارد؟

6-شرکت مادر(هلدینگ) پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، چه نوع شرکتی است؟

7-منظور از “نفوذ قابل ملاحظه” در شرکتها چیست؟

8-منظور از “کنترل” در شرکتهای هلدینگ چیست و چه تفاوتی میان آن با “کنترل مشترک” وجود دارد؟

9-منظور از سهام شناور آزاد چیست؟

10-آیا امکان تغییر از یک نوع نهاد مالی به نهاد مالی دیگر وجود دارد؟

11-موضوع فعالت شرکت هولدینگ چیست؟

12-ترکیب دارائیهای شرکت هلدینگ چگونه باید باشد؟

13-حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت مادر(هولدینگ) چقدر است؟

14-برای صدور مجوز تاسیس و فعالت شرکت مادر(هولدینگ) چه مستندان قانونی موردنیاز است؟

15-شرایط معافیت از ثبت شرکتهای سهامی عام در سازمان بورس چیست؟

 

 

 

1-منظور از سرمایه‌گذاری چیست؟
سرمایه‌گذاری یعنی بکارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هریک از فعالیت‌های اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات .

↑بالا

2- حوزه‌های سرمایه‌گذاری شرکت ایکیدو چیست؟
صنعت خودرو و قطعه‌سازی(خودرویی و غیر خودرویی)، سهام، بانک، بیمه و لیزینگ

↑بالا

3-آیا امکان مشارکت و همکاری با سرمایه‌گذار خارجی در این شرکت وجود دارد؟
در صورت هم راستایی با اهداف و استراتژی‌های کلان گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت ایکیدو و پذیرش نحوه مشارکت بر اساس معیارها و ضوابط تعیین شده، هرگونه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک امکان پذیر می‌باشد.

↑بالا

4- آیا شرکت ایکیدو از طرح‌ها و ایده‌های سرمایه‌گذاری جذاب حمایت(تامین منابع) مالی می‌نماید؟
باتوجه به رسالت و ماموریت شرکت ایکیدو قطعاً موارد مورد اشاره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در صورت تامین منافع گروه صنعتی ایران خودرو، در دستور کار قرار خواهد گرفت. در این راستا قرار است در آینده‌ای نزدیک صندوق حمایتی و سرمایه‌گذاری با هدف پشتیبانی از طرح‌ها و ایده‌های سرمایه‌گذاری در شرکت ایکیدو تشکیل گردد.

↑بالا

5- آیا شرکت ایکیدو به عنوان هلدینگ شرکتهای تحت پوشش، در راستای کنترل هزینه این شرکتها، بر انجام مأموریتهای خارج از کشور آنها نظارتی دارد؟
بله. کلیه مأموریتهای خارجی هئیت مدیره وکارکنان آنها میباست با نظر وتایید شرکت گسترش صورت پذیرد. درخواستهای مجوز ماموریت شرکتهای تحت پوشش که عموماً با اهداف بازرگانی، فنی و مهندسی، پیشرفت قرارداد و یا آموزش و غیره، برنامه ریزی می شوند، می بایست در وهله اول به تأیید هیئت مدیره آن شرکتها رسیده باشد.
شرکتهای تحت پوشش میبایست حداقل یکماه قبل از تاریخ مورد نظر برای انجام مأموریت، درخواست رسمی خود را در قالب فرمت ارائه شده توسط ایکیدو به همراه گزارش توجیه فنی و اقتصادی ضرورت انجام مأموریت و مصوبه هیئت مدیره مربوط به آن مأموریت را به شرکت گسترش ارائه نماید.
درخواستهای ارسالی پس از انجام بررسی های کارشناسی در شرکت گسترش و سپس در صورت اخذ تأیید مدیریت ارشد، به کمیته نظارت بر تأیید مأموریتهای خارج از کشور در ایران خودرو ارسال شده و نهایتاً در صورت تصویب در کمیته، مجوز انجام مأموریت به شرکت مزبور ارسال می شود.

↑بالا

6-شرکت مادر(هلدینگ) پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، چه نوع شرکتی است؟
این گونه شرکت¬ها از مصادیق نهادهای مالی شناسایی شده طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار می باشند و با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کنند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت‌مدیره را انتخاب کنند و یا در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره مؤثر باشند. از این رو این شرکت¬ها در تلاش¬اند تا از طریق تملک شرکت‌های دیگر که عموماً در صنایع مشابه فعالیت می¬نمایند یک گروه تخصصی را تشکیل داده تا بدین طریق بتوانند از مزایایی برخوردار شوند که از آن جمله می¬توان به هم افزایی اشاره داشت.
مطابق دستورالعملهای سازمان بورس، در صورتی که بیش از 50 درصد از دارایی¬های شخص حقوقی که به اوراق بهادار اختصاص داده شده است، در سهام، سهم الشرکه یا واحدهای سرمایه گذاری شرکت ها، مؤسسات یا صندوق¬ها، سرمایه گذاری شده باشد که به موجب این سرمایه گذاری، شخص حقوقی به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن را به دست آورده است، آن گاه شخص حقوقی به عنوان یک شرکت مادر (هلدینگ) محسوب می¬گردد.

↑بالا

7-منظور از “نفوذ قابل ملاحظه” در شرکتها چیست؟
نفوذ قابل ملاحظه عبارتست از توانایی مشارکت در تصمیم گیری¬های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست¬های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست¬گذاری را می دهد.

↑بالا

8-منظور از “کنترل” در شرکتهای هلدینگ چیست و چه تفاوتی میان آن با “کنترل مشترک” وجود دارد؟
کنترل، عبارت از توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی به منظور کسب منافع از فعالیتهای آن است. لیکن کنترل مشترک، عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل و کنترل مشترک براساس استاندارهای حسابداری ملی تعیین می¬شود.

↑بالا

9-منظور از سهام شناور آزاد چیست؟
سهام شناور آزاد عبارت از بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می¬باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

↑بالا

10-آیا امکان تغییر از یک نوع نهاد مالی به نهاد مالی دیگر وجود دارد؟
در صورتی که هریک از نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس تمایل داشته باشد که به نهاد مالی از نوع دیگری تبدیل شود، لازم است طرح کسب و کار خود را برای این منظور تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره خود، به همراه تقاضای تبدیل به سازمان ارائه دهد. طرح کسب و کار یادشده باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
1 – دلایل تصمیم برای تبدیل به نهاد مالی دیگر؛
2 – راهبرد و برنامه زمان بندی شده متقاضی برای تطبیق با شرایط آن نوع نهاد مالی که قصد تبدیل به آن را دارد؛
در صورتیکه دلایل متقاضی برای تبدیل به نهاد مالی دیگر و همچنین راهبرد و برنامه زمان بندی برای احراز شرایط لازم به تشخیص سازمان بورس، غیر قابل قبول ارزیابی نشده و تبدیل متقاضی به نهاد مالی مورد نظر به تأیید مراجع ذیربط طبق مقررات مربوطه برسد، موضوع به متقاضی اعلام تا طبق راهبرد و برنامه زمان بندی اعلام شده، اقدام نماید. در این صورت تخلف متقاضی از برنامه اعلام شده، به منزله تخلف از مقررات نهاد مالی محسوب و متناسباً رسیدگی خواهد شد.
شایان ذکر است در صورتی که هریک از نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان، تمایل داشته باشد از فعالیت به عنوان یک نهاد مالی کناره گیری نماید، مطابق با همین ماده عمل می شود، لکن نهاد مالی مذکور باید مقررات مربوط به کناره¬گیری از فعالیت مربوطه را نیز مراعات نماید.

↑بالا

11-موضوع فعالیت شرکت هولدینگ چیست؟
موضوع فعالیت شرکت هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به دو بخش فعالیت اصلی و فرعی به شرح ذیل تقسیم می¬شود:
الف- موضوع فعالیت‌های اصلی:
1-سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
2-انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند 1 فوق:
2-1- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه‌ و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
2-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
2-3- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
2-4- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
2-5- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
2-6- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
2-7- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
3 – سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عدّه از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند 2 فوق را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛
ب) موضوع فعالیت‌های فرعی
1 – سرمایه‌گذاری در مسکوکات ، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
2 – سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
3 – سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
4 – سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
5 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
5-1- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
5-2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
5-3- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
5-4- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

↑بالا

12-ترکیب دارائیهای شرکت هلدینگ چگونه باید باشد؟
مطابق دستورالعملهای سازمان بورس، شرکت مادر (هلدینگ) باید حداقل 70 درصد از دارایی های خود را به سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه یا واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری دیگر اختصاص دهد به طوری که در شرکت¬ها، مؤسسات یا صندوقهای سرمایه-پذیر، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن¬ها را به دست آورد. شرکت هلدینگ باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان بورس به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. هرچند در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه‌داری نماید.

↑بالا

13-حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت مادر(هولدینگ) چقدر است؟
مطابق مصوبه مورخ 15/2/86 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکتهای مادر (هلدینگ) از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکتهای مادر (هلدینگ) از نوع سهامی عام یک صد میلیارد ریال تعیین گردیده است.

↑بالا

14-برای صدور مجوز تاسیس و فعالت شرکت مادر(هولدینگ) چه مستندان قانونی موردنیاز است؟
اهم مستندات قانونی جهت اخذ مجوز تأسیس و فعالیت شرکت مادر عبارتند از:
أ‌.قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی)، موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک قوانین و مقررات؛
ب‌.آئین¬نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 3 /4/86 هیأت وزیران)، موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک قوانین و مقررات؛
ت‌.اساسنامه نمونه شرکت های مادر (هلدینگ)، موجود در آدرس الکترونیکی / www.seo.ir لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت¬های مادر (هلدینگ)؛
ث‌.دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه¬ای مدیران نهادهای مالی(مصوب 6/9/86 هیأت مدیره سازمان بورس)، موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت های مادر (هلدینگ)؛
ج‌.مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکتهای سرمایه¬گذاری و مادر، موجود در آدرس الکترونیکی / www.seo.ir لینک قوانین و مقررات.

↑بالا

15-شرایط معافیت از ثبت شرکتهای سهامی عام در سازمان بورس چیست؟
هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 14/5/1391، شرایط معافیت شرکتهای سهامی عام از ثبت نزد سازمان بورس که به تجویز بند 4 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حقوق صاحبان سهام آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان بورس باشد به این شرح اصلاح نموده است که آن دسته از شرکتهای سهامی عامی که تعداد سهامداران آنها مساوی یا کمتر از یکصد سهامدار و بیش از 35 سهامدار باشد در صورتی که حقوق صاحبان سهام آنها مساوی یا کمتر از یکصد میلیارد ریال باشد از ثبت نزد سازمان معاف است. همچنین شرکتهای سهامی عامی که حقوق صاحبان سهام آنها مساوی یا کمتر از ده میلیارد ریال باشد از ثبت نزد سازمان معاف است. همچنین شورای عالی بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 16/5/91 شرایط معافیت شرکتهای سهامی عام از ثبت نزد سازمان را به شرح زیر تصویب نموده است:
“شورابه استناد بند 5 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار مقرر کرد شرکتهای سهامی عام با هر سرمایه¬ای مشروط به این که تعداد سهامداران آنها مساوی یا کمتر از سی و پنج سهامدار باشد از ثبت نزد سازمان معاف می¬باشند.”

↑بالا

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com