اطلاعات شخصی

محسن ناقدی برادران

نام و نام خانوادگی:
محسن ناقدی برادران

شرح حال و سوابق کاری

سوابق کاری:

  • شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند – مدیرعامل
  • شرکت صنایع ساختمانی بانک مسکن – مدیرعامل
  • سازمان بازنشستگی کشوری – مدیرکل
  • سازمان اتکا – معاون
  • بانک صنعت و معدن – مدیرکل
  • شرکت سایپا – مدیرعامل