اطلاعات شخصی

غلامحسین زارع نژاد

نام و نام خانوادگی:
غلامحسین زارع نژاد

تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:

شرح حال و سوابق کاری

سوابق تحصیلی:ازمان حسابرسی – سرپرست طراحی سیستمهای مالی

  • کارشناسی مدیریت صنعتی – دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی – دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو – عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
  • شرکت کابل خودرو سبزوار – رئیس هیئت مدیره
  • شرکت اگزوز خودرو خراسان – رئیس هیئت مدیره
  • شرکت رینگ سازی مشهد – رئیس هیئت مدیره
  • گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران – عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل
  • شرکت تعاونی اعتبار کارکنان ایران خودرو – عضو هیئت مدیره
  • شرکت ایران خودرو – معاون مالی