اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند . در همین راستا بر آن شدیم به تفکیک اعضاء موظف و غیرموظف هیئت مدیره در شرکتهای سهامی بپردازیم.


۴ پاسخ به   “تفاوت اعضاء موظف و غیرموظف هیئت مدیره

مرجان ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

بسیار عالی بود

لطفی ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

خدا قوت
خیلی کوتاه مفید و موثر پاسخ فرمودید
تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکر

محمد اصغرخواه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

بسیار عالی بود
تشکر

سعید ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

سپاس از مطلب شما*